Apollo Wissenkerke

 
Home Afwezig


Welkom op het Apollo Thuisconcert

Na een succesvolle afsluiting voor de zomervakantie met onze eerste livestream concert geven wij 11 december ons 2de Thuis Concert. Laat jouw huiskamer vullen met de warme klanken van de harmonie! Geïnspireerd door de sfeervolle herfst hebben wij een divers programma samengesteld. Van de mysterieuze ochtendmist, via een mooie boswandeling en een verfrissende regenbui naar de schaduwen in de nacht.

Save the date: 11 december gaan we wederom live!

Klik hier om het concert te bekijken.

Klik hier om Apollo te sponsoren voor de kosten van dit thuisconcert.

Welkom bij Muziekvereniging Apollo

Welkom bij Muziekvereniging Apollo Wissenkerke.

Muziekvereniging Apollo is opgericht te Wissenkerke op 1 mei 1889, en in 1989 hadden wij de eer de Koninklijke Erepenning te mogen ontvangen. Maar ondanks onze respectabele leeftijd is Apollo nog altijd sprankelend jong.  Apollo heeft op dit moment ongeveer 90 leden.

Financieel worden wij ondersteund door onze trouwe donateurs, sponsoren en krijgen wij jaarlijkse subsidie van de gemeente Noord-Beveland. Wij zijn erg blij met deze ondersteuningen. Een vereniging als Apollo staat midden in de samenleving en verzorgt een grote culturele bijdrage aan het dorp Wissenkerke en haar omgeving.

De vereniging bestaat uit verschillende afdelingen: harmonie, steelband, leerlingenorkest, samenspelgroep, blokfluitgroep en onze afdeling opleidingen. Muzikaal zijn we actief op vele terreinen.

De harmonie van Apollo verzorgt mars optredens tijdens Koningsdag, de lampionnenoptocht en de intocht van Sinterklaas. Daarnaast worden er door de hele vereniging concerten gegeven, zoals de jaaruitvoering, zomerconcerten, najaarsconcerten en verlenen we medewerking aan de Kerstnachtdienst. Bij feesten en partijen kan tevens de steelband  ingezet worden voor een vrolijke noot. Apollo neemt ook deel aan concertconcoursen. In november 2017 is de harmonie o.l.v. Cathy Kotoun gepromoveerd naar de 1e divisie tijdens het concours in Zaandam. In 2019 bestond muziekvereniging Apollo 130 jaar. We hebben dit jaar in binnen- en buitenland optredens verzorgd. Zo zijn we dit jaar onder andere naar Antwerpen en Berlijn geweest en hebben we begin november 2 mooie jubileumconcerten gegeven op ons eigen dorp Wissenkerke.


 

Apollo Wissenkerke

 
Home

Hieronder kunt u uw naam, telefoonnummer of emailadres opgeven. Wij reserveren dan uw kaarten voor ons jubileumconcert.


Naam: 
Email: 
Telefoon: 
Datum: 

Aantal kaarten: 
  

Apollo Wissenkerke

 
Home

Welkom bij Muziekvereniging Apollo

Apollo Wissenkerke

 
Home

Info

Hier vindt u algemene wetenswaardigheden over onze vereniging.Apollo Wissenkerke

 
Home

Colofon

Bestuur  
Voorzitter Kim van der Maat
Vice-voorzitter Arjen Kooman
Secretaris Willeke van Nieuwenhuijze
Penningmeester Leo van Nieuwenhuijze
Bestuurslid Debbie Kapoen
Bestuurslid Anouk de Neef
Bestuurslid Wouter Vink
Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag: Lian van Nieuwenhuijze
   
Muzikale leiding:  
Harmonie 1e dirigent: Cathy Kotoun
2e dirigent: Richard Schroevers
Steelband Rinus Schuiling
Leerlingenorkest Meike Warmoeskerken
Samenspelgroep Meike Warmoeskerken
Blokfluitgroep Ymke de Kater
   
Ereleden:  
Kees de Smit
 

 
   
Secretariaat:
Willeke van Nieuwenhuijze

Sint Jacobstraat 9

4461 BA Goes

secretariaat@apollowissenkerke.nl
   

 
   
Clubgebouw steelband
Bankrekeningnummer
De Uitkomst
Rabobank Walcheren/Noord Beveland
Ooststraat 1 NL88RABO0371404584
4491 EG Wissenkerke
   
Clubgebouw harmonie, leerlingenorkest en samenspeelgroep  
De Pompweie  
Bernhardstraat 2A  
4484 AN Kortgene  
   
Website: http://www.apollowissenkerke.nl
Facebook: http://www.facebook.com/Apollowsk
   
Wijzigen gegevens: http://www.goo.gl/forms/eKFt5w6rSI
Afmelden repetities:

Via de socie app 

   
Beëindiging lidmaatschap: Schriftelijk bij het bestuur


Apollo Wissenkerke

 
Home

Bestuur

Het bestuur van Muziekvereniging Apollo Wissenkerke bestaat uit de onderstaande mensen. Deze mensen zijn allemaal spelende leden binnen de vereniging.

Voorzitter: Kim van der Maat

• geeft leiding aan de vereniging
• draagt zorg voor het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement
• leidt bestuurs- en ledenvergaderingen
• is eerste vertegenwoordiger van de vereniging bij diverse aangelegenheden
• contactpersoon harmonieleden en dirigent
• contactpersoon steelbandleden en dirigent
• coördinator reparatie/onderhoud/aankoop instrumenten
Vice voorzitter: Arjen Kooman

• vervangt de voorzitter bij afwezigheid
• beheer muziekbibliotheek
• contactpersoon (uit)lenen/huren bladmuziek
• contactpersoon muziekcommissie

Secretaris: Willeke van Nieuwenhuijze Contact: secretariaat@apollowissenkerke.nl

• voert het secretariaat van de vereniging
• draagt zorg voor de inkomende en uitgaande correspondentie
• houdt de ledenadministratie bij
• houdt het archief bij
• bijhouden instrumentenadministratie
• draagt zorg voor de agendering en verslaglegging van vergaderingen
• draagt zorg voor het beheer van de kleding van het harmonie- en het leerlingenorkest
• coördinator "lief en leed"
• verzorgen van bloemen t.b.v. jubilea en concerten
Penningmeester: Leo van Nieuwenhuijze Contact: penningmeester@apollowissenkerke.nl

• gebouwenbeheer MFA
• draagt zorg voor het financieel beleid in hoofdlijnen
• is verantwoordelijk voor de financiële administratie
• verantwoordelijk voor de inning van contributies en donaties
• draagt zorg voor het aanvragen van subsidies, fondsen ed.
• houdt de sponsor- en donateursadministratie bij
• draagt zorg voor het samenstellen van begrotingen en financiële jaarverslagen
• contactpersoon kantinebeheer
• coördinator jeugdbeleid/opleidingen/muziekschool
• contactpersoon leerlingenorkest/samenspelgroep/blokfluitgroep/dirigenten
• coördinator projecten “Muziek in de klas”

Algemeen bestuurslid: Anouk de Neef

• beheer en onderhoud website en facebookpagina
• beheer en onderhoud App waarmee naar leden gecommuniceerd wordt
• draagt zorg voor de PR activiteiten
• contactpersoon jeugdbestuur


Algemeen bestuurslid: Debbie Kapoen

• contactpersoon activiteitencommissie
• coördinator instrumentenvervoer
• verantwoordelijke muurkrant
• verantwoordelijke concerthandboek
• contactpersoon aanmeldingen/afmeldingen leden harmonie

Algemeen bestuurslid: Wouter Vink

• gebouwenbeheer de Uitkomst en de Pompweie
• verantwoordelijke bestuurshandboek
 
Apollo Wissenkerke

 
Home

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Nieuwe leden

Nieuwe leden moeten zich aanmelden bij de secretaris. Binnen de vereniging volgt overleg. Is er plaats in het gewenste orkest? Indien er plaats is speelt het nieuwe lid vier weken mee in het orkest en wordt daarna besloten, in overleg met de dirigent, of het nieuwe lid wordt aangenomen.

Dan zal de secretaris informatie over de verenging toesturen, o.a. over contributie, uniform, etc.

Lidmaatschap opzeggen

Om het lidmaatschap te beëindigen moet men een e-mail of brief aan de secretaris sturen. Pas als alle spullen (zoals instrument, bladmuziek en uniform) zijn ingeleverd zal de secretaris de beëindiging bevestigen en wordt het innen van de contributie stopgezet.

Contributie

De contributie voor 2019 bedraagt:
- leden tot en met 15 jaar       10.50 per maand
- leden van 16 jaar en ouder   14,00 per maand

Wat wordt er van een lid verwacht

1. Aanwezig zijn tijdens de repetities, concerten en andere muzikale activiteiten
2. Zorgvuldig omgaan met het instrument en thuis oefenen om de partijen goed te kunnen spelen
3. Afmelden bij afwezigheid op een repetitie, concert of andere muzikale activiteit
4. Bij problemen met het instrument contact opnemen met de contactpersoon instrumentenbeheer
5. Helpen bij organisatie indien die wordt gevraagd
6. Bij vragen over het uniform tijdig contact opnemen met de contactpersoon uniformenbeheer
7. Helpen bij taken die we met alle leden vervullen om de vereniging draaiende te houden (b.v. Onderhoud de Uitkomst,    donateursactie, oliebollenactie)

Lesgelden

Blokfluitles: De lessen zijn gratis ! Wel worden de kosten van de blokfluit in rekening gebracht. 

Muziekschool: Deze lesgelden worden jaarlijks vastgesteld door de Zeeuwse Muziekschool. De vereniging neemt hiervan € 150,= voor haar rekening. 

Voor meer informatie over de lesgelden kunt u gebruik maken van onderstaande link: http://www.zeeuwsemuziekschool.nl/lesaanbod/lesinformatie/tarieven.html 

Nadere informatie met betrekking tot de muzieklessen wordt graag verstrekt door Leo van Nieuwenhuijze: tel: 0113-372588 e-mail: leovn@zeelandnet.nl
Apollo Wissenkerke

 
Home

Beleidsplannen


Beleidsplan 23-01-2013
Aanvullingen beleidsplan 2014
Beleidsplan Doorstroming
In veilige handen
Kledingvoorschriften 2014

Apollo Wissenkerke

 
Home

Beleidsplannen


Statuten en huishoudelijk regelement

Apollo Wissenkerke

 
Home

Orkesten

Apollo Wissenkerke bestaat uit 7 muzikale onderdelen, die onder leiding staan van 4 verschillende dirigenten.

Apollo Wissenkerke

 
Home

Harmonieorkest

De harmonie bestaat momenteel uit ongeveer 60 enthousiaste leden en komt uit in de eerste divisie. De leden zijn grotendeels woonachtig in de gemeente Noord-Beveland, maar ook van buiten Noord-Beveland komen steeds meer leden bij Apollo spelen. Mede door een grote hoeveelheid jeugd heeft de harmonie een gezellige en enthousiaste uitstraling. 

Het repertoire is zeer gevarieerd, van Mozart tot Queen, van jazz, Afrikaanse muziek tot klassiek. Door een grote diversiteit aan optredens zorgen ze voor een gevarieerd jaarprogramma voor de leden en de luisteraars. 

Speciale projecten zijn onder andere: 

  • Praag: In 2009 haalden we hier een gouden medaille op een internationaal concours. 
  • Cor Bakker: In 2010 een groot concert samen met deze geweldige pianist. 
  • Spanje: In oktober 2011 hebben we een uitwisseling gedaan in Fuengirola. 
  • Renesse: in september 2012, werd een uniek concert gegeven bij Mercedes Louwerse in Renesse. 
  • Concours Terneuzen: Op 2 november 2013 werd er een mooie 1e prijs gehaald in de 2e divisie, 82,84 punten.
  • Muziekreis Frankrijk: In juli 2015 zijn we op een 5-daagse muziekreis naar Vaison-La-Romaine in de Provence gegaan.
  • Concours Zaandam: Op 11 november 2017 werd er een 1e prijs met promotie naar de 1e divisie behaald, 85,5 punten.
  • Muziekreis Berlijn: Van 29 mei t/m 2 juni 2019 zijn we op muziekreis naar Berlijn gegaan. 


Apollo Wissenkerke

 
Home

Leerlingenorkest

Het leerlingenorkest dateert uit de beginjaren tachtig. Midden jaren tachtig en begin jaren negentig liep het aantal leerlingen wat terug waardoor het orkest een aantal jaren niet actief was. 

In 1993 werd weer gestart en thans is het een orkest met een bijna volledige harmoniebezetting.

 Apollo Wissenkerke

 
Home

Steelband

Uniek in Zeeland en iets bijzonders in de nationale HaFa organisatie is de steelband. 

Terwijl de meeste muziekverenigingen een slagwerkgroep of malletband hebben, heeft Apollo een steelband. Met haar warme en vrolijke caribische klanken neemt dit bijzondere muziekgezelschap je mee naar zomerse sferen. De steelband bestaat momenteel uit negen slagwerkers, die bijna allemaal ook in het harmonie orkest spelen. De bezetting bestaat uit een lead-tenor die de melodie speelt, een double-tenor die vaak de tweede stem speelt, een double second, die de tenor of de celleo ondersteunt, een triple cello, een six bass en drums en percussie.

Inmiddels heeft de band al een aardig repertoire opgebouwd en hebben ze al meerdere optredens achter de rug. Waaronder het Internationale Steelbandfestivals in Apeldoorn en Utrecht, zijn ze de vaste muzikale gast van de rabobank tijdens de Zeeuwse Kustmarathon en zijn ze graag geziene gast bij de Mosseldag in Yerseke, Yerseke by Night en uiteraard bij de Delta Ride for the Roses en tal van andere feesten en evenementen.

 Apollo Wissenkerke

 
Home

Samenspeelgroep

Nadat de jonge Apollo-ers 2 jaar blokfluitles hebben gehad, mogen ze een “echt” instrument kiezen. Na een half jaar les begint de samenspelgroep. De samenspelgroep verandert ieder jaar van bezetting, en kan variëren van alleen 2 klarinetten tot een bijna volledig orkest met fluit, klarinetten, trompetten, bariton, hoorn en slagwerkers. De doelstelling van de samenspelgroep is te leren musiceren in groepsverband, onder leiding van een dirigent. Zo leren de kinderen niet alleen naar anderen te luisteren, maar ook om verder te kijken dan hun eigen lessenaar. Zo wordt de overstap naar het leerlingenorkest een stuk kleiner. 

De samenspelgroep werkt onder andere met de methode “Band time starter” van Jan de Haan. Dit begint met eenvoudige stukjes in 3 verschillende stemmen, die alle drie hetzelfde ritme spelen. Ieder stukje is er een nieuwe uitdaging te overwinnen, uiteindelijk zijn de stukjes 4 stemmig en hebben de instrumenten ieder hun eigen ritme. Hoogtepunten uit het jaar van de samenspelgroep zijn: De Uitvoering, de Voorspeelavond en het Kerstconcert.Apollo Wissenkerke

 
Home

Blaasensemble

Het ensemble is het gelegenheidsorkest van Apollo Wissenkerke. Het is ontstaan nadat er regelmatig vragen kwamen om met een klein gezelschap een muzikale omlijsting te verzorgen. De gelegenheden zijn heel breed. Van het begeleiden van een kerkdienst, muzikale omlijsting van een toneelvoorstelling, kamermuziek tijdens een feestelijkheid. Kortom er is van alles mogelijk met dit ensemble. Het ensemble wordt samengesteld vanuit de verschillende orkesten van Apollo en wordt naar aanleiding van de vraag desgewenst aangepast. Ook het repertoire wordt aangepast naar de gelegenheid.Apollo Wissenkerke

 
Home

Blokfluitgroep

De jongste leden van Apollo zitten in de blokfluitgroep. Een folder, die via de basisscholen wordt uitgedeeld, geeft informatie en geeft aan hoe je je kunt aanmelden voor de blokfluitles. De groep begint met leerlingen vanaf groep 4 van de basisschool. Ze leren, op een plezierige manier, noten te lezen en met elkaar muziek te maken. De lessen zijn op de vrijdagmiddag en duren een half uur. De bedoeling is dat zij na twee jaar blokfluiten uiteindelijk gaan kiezen voor een opleiding aan de Zeeuwse Muziekschool. De leerlingen krijgen voorlichting over de verschillende instrumenten van de harmonie en kunnen dan een keuze maken.Apollo Wissenkerke

 
Home

Cathy Kotoun

1e dirigent Cathy Kotoun

De uit Zierikzee afkomstige Cathy Kotoun kreeg op 9-jarige leeftijd haar eerste pianolessen en volgde klarinetlessen aan de Zeeuwse Muziekschool. Na het doorlopen van de middelbare school studeerde zij piano bij Frans van Hoek en HaFa-directie bij Jaap Koops aan het Rotterdams Conservatorium. In 1991 studeerde ze af in beide hoofdvakken.  

Momenteel runt Cathy de vooruitstrevende pianolespraktijk Pianostudio Keet Kotoun, geeft workshops in het begeleiden op de piano van solisten en heeft een Jong Talent Klas in de Pianostudio. Verder geeft ze dirigeerlessen en is coach van beginnende dirigenten. 

Als dirigent is ze werkzaam bij de Koninklijke Harmonie Kunst en Eer uit Zierikzee, Muziekvereniging Crescendo uit Dreischor en Muziekvereniging Apollo uit Wissenkerke. Bij Kunst en Eer en Crescendo dirigeert ze tevens de jeugdorkesten en bij Crescendo is ze ook coach van de tienergroep CR@SH!. Als dirigent behaalde ze in 2005 de kampioenswimpel in de eerste divisie en in hetzelfde jaar won ze tevens de prijs voor “Beste Dirigent” tijdens het internationale HaFa-festival in Praag. Op hetzelfde festival won zij in 2009 de gouden medaille met het harmonieorkest van Muziekvereniging Apollo uit Wissenkerke. Tevens is ze een zeer gewaardeerde gastdirigent bij het harmonieorkest Banda Municipal de Fuengirola en het leerlingenorkest van Escuela Musica Manilva in het zuiden van Spanje. 

Sinds augustus 2009 is ze bestuurslid van de stichting Zierikzeese Carillons en van februari 2010 tot februari 2013 was ze bestuurslid van de Bond Van Orkestdirigenten en instructeurs. In september 2011 is ze gestart als docent muziek aan de Vitruvio-groepen op Schouwen-Duiveland. Verder is ze in de hoedanigheid van “Keet” sinds 2004 de presentator van de succesvolle kinderconcerten Keet in de Kerk. Sinds februari 2012 geeft ze als docent Kunst & Media les op Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee. Met M!Powered by Keet lanceerde Cathy in 2014 een eigentijdse en -wijze vorm van piano-educatie.Apollo Wissenkerke

 
Home

Meike Warmoeskerken

Een enthousiaste muzikale verbinder, met oog en oor voor zowel het individu als het grote geheel. Dat is Meike Warmoeskerken.

 

Geboren en getogen te Bergen op Zoom kreeg Meike op haar 11e de eerste pianolessen. Na een bezoek aan een concert in Stadsschouwburg De Maagd wist ze het zeker: ‘later als ik groot ben word ik dirigent!’

Vanaf dat moment is muziek haar grootste passie en drijfveer geweest en heeft ze haar dromen waar mogen maken.

 

In 2005 studeerde Meike af aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht als “Bachelor of Music in Conducting”, ook wel bekend als HaFa-directie. 

Inmiddels is ze sinds 2000 werkzaam als dirigent bij vele verenigingen, zowel bij koren als orkesten.

In 2019 heeft ze de applicatie-opleiding koordirectie afgerond, wederom aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

 

Wonend in het centrum van Bergen op Zoom groeide Meike op onder het geluid van de klokken van stadstoren de Peperbus. Met een oom als stadsbeiaardier kon een opleiding tot beiaardier niet uitblijven: in 2015 heeft ze aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denijn’ te Mechelen (B) haar 2e graads bevoegdheid behaald.

 

Als vaste dirigent is Meike verbonden aan Gemengde Zangvereniging TAVENU te Dinteloord, Gemengd Koor Excelsior te Dirksland, het Lambertuskoor te Wouw, Die Vaertsingers te Welberg, Muziekvereniging Apollo te Wissenkerke en Wachtpost 13 XXXL te Bergen op Zoom.

 

Werken met mensen, coachen en ondersteunen, dat is waar Meike energie van krijgt. Een ander weten te raken met haar passie en enthousiasme en mensen hun eigenheid te laten ontdekken, dat geeft haar voldoening. De studie tot Professioneel Coach aan de Academie voor Psychodynamica geeft daarmee nog meer diepgang en betekenis. 

Sinds 1 december 2020 heeft Meike haar eigen coachingspraktijk: Atelier 98 te Bergen op Zoom. Daar is zij werkzaam als professioneel coach voor persoonlijke vraagstukken en ontwikkeling. 
Apollo Wissenkerke

 
Home

Rinus Schuiling

De muzikale leiding van de Steelband is in de handen van Rinus Schuiling, geboren in 1968 in het mooie Drentse brinkdorp Vries, zo’n 10 km boven Assen. Als kind was hij al helemaal gek van trommelen, maar omdat de muziekvereniging bij hem niet meer had dan een kleine en een grote trom duurde het even voor hij er daadwerkelijk mee begon. Toen hij een jaar of 13 was werd de drumband in Vries (her)opgericht en is hij onmiddellijk lid geworden. Eerst een opleiding binnen de vereniging en toen naar de muziekschool in Assen, waar hij o.a. les heeft gehad van Luuk van de Vloet, in de slagwerkwereld wel redelijk bekend. Een van de instructeurs bij zijn vereniging was Bert Nowee, toen nog tamboer-maitre van de Johan Willem Friso kapel in Assen. Naast de drumband is hij ook drums in het orkest gaan spelen. 

Voor zijn militaire dienst werd hij geplaatst bij het Fanfarekorps der Limburgse Jagers in het duitse Seedorf als slagwerker. Daar heeft hij veel geleerd en gezien. Eenmaal uit dienst heeft hij nog bij het Regionaal Politie Muziekcorps Groningen gespeeld is hij 2 maal voor een kleine concerttour met ze naar Engeland geweest. 

In 1992 is hij verhuisd naar Zeeland en bij Apollo Wissenkerke gaan spelen in de slagwerkgroep en in de harmonie. Na een aantal jaren is hij onze slagwerkleerlingen gaan opleiden, omdat hun leraren er mee stopten. Toen Kees Hoogstrate, de instructeur van de slagwerkgroep aangaf er mee te willen stoppen heeft hij aangegeven die taak wel over te willen nemen. Doordat we inmiddels geen melodisch slagwerk meer hadden, hebben we het nog even als slagwerkgroep ongestemd geprobeerd. Maar sinds hij een cd van de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers met daarop een vijftal nummers van hun steelband heeft gehoord, is hij helemaal weg van steelband muziek. Het bestuur heeft hem in 2010 de kans gegeven een aantal steeldrums aan te schaffen en sinds oktober 2010 beschikt Apollo over een heuse steelband, waarvan Rinus nu met veel succes bandleader is.Apollo Wissenkerke

 
Home

Lian van Nieuwenhuijze

Lian van Nieuwenhuijze is sinds 1998 blokfluitjuf bij Apollo. Op 10-jarige leeftijd begon ze haar muzikale carrière bij Oosterlands Fanfare op tuba. Toen ze in 1979 begon als onderwijzeres in Westkapelle werd ze lid van brassband OKK. Haar man, die klarinet speelt, kon niet terecht bij de brassband dus hij bleef lid van Nut en Uitspanning te Zonnemaire. Zodoende werd zij ook lid van deze harmonie. Na de verhuizing naar Wissenkerke werd ze lid van Apollo waar ze nu nog steeds euphonium speelt. 

Ze vindt het een uitdaging om jonge kinderen de eerste beginselen van de muziek bij te brengen. Iedere week is ze in De Uitkomst te vinden met de jongste leden van Apollo.Apollo Wissenkerke

 
Home

Jeugd

In de muziekvereniging is het aandeel van jeugdleden zeer groot en dit lijkt de komende jaren alleen nog maar toe te nemen. Dit is een feit waar Muziekvereniging Apollo terecht trots op mag zijn.

Om de jeugd zoveel mogelijk te bieden en ervoor te zorgen dat ze zich welkom voelen in de muziekvereniging is er een jeugdbestuur opgericht. Dit is een groepje jeugdleden, dat samenkomt om te praten over de jeugd in deze vereniging, en ervoor te zorgt dat de jeugdleden van muziekvereniging Apollo Wissenkerke het naar hun zin hebben in deze vereniging. Dit willen ze bereiken door uitjes te organiseren en zo zorgvuldig mogelijk naar de stem van de jeugd te luisteren.Apollo Wissenkerke

 
Home

Jeugdbestuur

Anouk de Neef
Ik ben Anouk en ik ben 15 jaar. Ik speel saxofoon in het leerlingenorkest en de harmonie. Ook zit ik in het jeugdbestuur als voorzitster. Als voorzitster leid ik de vergaderingen. Ik hoop dat wij als jeugdbestuur nog veel leuke activiteiten kunnen organiseren.

Sjoerd Slotema
Ik ben Sjoerd, ik speel slagwerk in het leerlingenorkest, de harmonie en de steelband. Ik zit ook in het jeugdbestuur, hierin vervul ik de taak van penningmeester, dat houdt in dat ik ga over de inkomsten en uitgaven van het bestuur. Ik hoop nog veel te kunnen organiseren met dit bestuur. Tot ziens bij een van de uitjes of tijdens de repetitie!

Bas Slotema
Ik ben Bas, ik ben 15 jaar oud en ik speel slagwerk in het leerlingenorkest, de harmonie en de steelband. Verder zit ik ook in het jeugdbestuur. De functie die ik daar vervul is de rol van secretaris. Dit houdt in dat ik aantekeningen maak van vergaderingen, mails stuur naar de jeugdleden en nog meer soortgelijke activiteiten. Ik hoop dat ik tijdens mijn periode als bestuurslid van het jeugdbestuur veel kan bereiken, en leuke evenementen kan organiseren.

Evan Versluis
Ik ben Evan, ik ben 17 jaar oud en ik ben als lid toegetreden van het jeugd bestuur. Ik speel slagwerk in de harmonie en in het leerlingenorkest. In het jeugdbestuur hoop ik op leuke activiteiten te komen die we kunnen gaan uitvoeren. Voor de rest hoop ik een leuke tijd tegemoet te gaan samen met het bestuur en de jeugdleden.

Fabienne Sandee
Hallo ik ben Fabienne. Ik ben tien jaar en ik vind het leuk om in het jeugdbestuur te zitten. We verzinnen leuke activiteiten voor de jeugd. Ook vergaderen we regelmatig. Het is erg gezellig in het bestuur. Naast hobo spelen, rijd ik paard en zit ik op de theaterschool in Zierikzee.

Apollo Wissenkerke

 
Home

Opleidingen

De jeugdopleiding van Apollo mag zich verheugen in een grote belangstelling. Hieraan ten grondslag liggen de kwaliteit van de opleiding, de gezelligheid binnen de vereniging en de activiteiten die de jeugd wordt aangeboden. Redenen die veel ouders doen besluiten hun kind aan te melden als lid van onze vereniging. Het zelf leren bespelen van een instrument is een geweldige hobby die je je hele leven kunt blijven uitoefenen. 

Kinderen vanaf groep 4 biedt de vereniging de mogelijkheid blokfluitlessen te volgen. Na twee jaar kan gekozen worden voor een instrument, uiteraard passend binnen het instrumentarium van onze vereniging. 

Het gekozen instrument wordt in bruikleen door de vereniging ter beschikking gesteld. Op dat moment worden de leerlingen via de vereniging aangemeld bij de Zeeuwse Muziekschool om er wekelijkse lessen te gaan volgen. Deze lessen vinden over het algemeen plaats in Goes en worden gegeven door erkende docenten. De totale opleidingsduur aan de muziekschool is maximaal 9 jaar waarbij geadviseerd wordt om minimaal 5 jaar lessen te volgen. Na ca. 1 jaar deze lessen te hebben gevolgd kan de leerling mee gaan spelen in de samenspelgroep. 

Ook als men niet meer tot de aller jongsten behoort, biedt de vereniging de mogelijkheid om muzieklessen te gaan volgen! 

En ook van harte welkom zijn diegenen die al een instrument bespelen en dit graag (weer) in verenigingsverband willen doen!Apollo Wissenkerke

 
Home

Schoolproject

Het is nog maar zo’n 5 jaar terug, dat wij tijdens de jaarlijkse uitvoeringen, met grote trots konden laten zien dat er vaak meer dan 10 leerlingen les kregen op de blokfluit en samen al muziek konden maken. Mede daarom is ruim de helft van de leden van Apollo jonger dan 25 jaar. Veel Zeeuwse orkesten kijken daarom met een beetje jaloerse blikken naar Apollo. De meeste leerlingen gingen aansluitend door op een muziekinstrument naar keuze en mochten na het behalen van het eerste diploma van de Zeeuwse Muziek School (ZMS) aanschuiven bij ons LeerlingenOrkest.

Vanaf ongeveer 2010 kwam er plotseling een kentering. De aanmelding liepen sterk terug en niets doen was voor Apollo geen optie meer. Na veel onderzoek bij collega-verenigingen en overleg met de basisschool “De Vliete” in Wissenkerke, de ZMS, de Gemeente en potentiële sponsoren, besloot Apollo het project “Muziek in de Klas” op te starten. De school was bereid om muziekonderwijs in de groepen 5,6,7 en 8 officieel in het lesrooster op te nemen. De gemeente bleek bereid om gedurende 6 jaar, de benodigde docenten van de ZMS te betalen. Apollo zelf zorgde daarop, mede dankzij een aantal sponsors, voor het nieuw aan te schaffen instrumentarium (t.w.v. ca. € 10.000) én de benodigde vrijwilligers tijdens de lessen.

Van half 2013 startte het project op “De Vliete” en vanaf half 2014 zorgden de gemeente, de ZMS en Apollo er voor, dat er ook bij de “Kamperschouw” in Kamperland met het project gestart kon worden. De opzet van het project is na één jaar ervaring bij “De Vliete” enigszins aangepast en ziet er nu als volgt uit:
1) algemene kennismaking met de instrumenten van een harmonie;
2) vanaf de herfstvakantie groepslessen door vakdocenten, per instrumentengroep (hout, saxen, koper, slagwerk, e.d.);
3) vanaf de jaarwisseling gezamenlijke lessen, onder leiding van een dirigent.
Van groot belang voor het slagen van het project, blijkt daarbij de betrokkenheid van de ouders. Hulp en morele steun bij het thuis oefenen is bij voorbeeld heel belangrijk. Dat maakt het mogelijk dat aan het einde van het schooljaar, de kinderen een échte bijdrage aan een eindejaar-feest kunnen leveren. Een aantal van de kinderen kan dan mogelijk ook de keuze maken om door te gaan op een muziekinstrument, bij Apollo, in nauwe samenwerking met de ZMS.

De grote investeringen en een project dat 6 jaar lang kan doorlopen, blijft hoe dan ook, toch afhankelijk van het enthousiasme van de kinderen (en hun ouders). De aanvankelijke zorg, dat de instrumenten niet goed verzorgd zouden worden door de kinderen, blijkt overigens onterecht geweest te zijn; er bleek na een jaar maar nauwelijks schade te zijn. Inmiddels heeft de ZMS het initiatief genomen, om ook in Colijnsplaat en Kortgene een vergelijkbaar project op te starten.

Aanmelding van nieuwe, enthousiaste en jonge leden, als lid van Apollo, is nu cruciaal voor de toekomst van Apollo, maar ook voor de ZMS en de gemeente.

Help mee en zorg dat onze lijfspreuk kan en mag blijven bestaan:

“Apollo is al ruim 125 jaar oud, maar nog steeds springlevend”

Apollo Wissenkerke

 
Home

Overig

Hier vindt u een lijst met video's, onze sponsors en het archief met onze clubbladen van 2014 en 2015.

Apollo Wissenkerke

 
Home

Video's van Apollo Wissenkerke

Frankrijkreis 2015
La Petite Bande d'Apollo Wissenkerke:


Apollo Wissenkerke

 
Home

Dank aan onze sponsors!!

Apollo Wissenkerke

 
Home

Archief Clubblad "Even Uitblazen"

2014

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

September

Oktober

November

December

2015

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

September

November

December

2016

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli-Augustus

Oktober

November

December

2017

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli-Augustus

September

Oktober

November

December

2018

Januari

Februari

Maart

April

Juni

Juli-Augustus

Oktober

November

December

2019

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli/Augustus

September

Oktober

November

December

2020

Januari

Februari

Maart

2021

2022