Harmonie, LLO en samenspeelgroep Steelband
De Pompweie De Uitkomst
Bernhardstraat 2A Ooststraat 1
4484 AN Kortgene 4491 EG Wissenkerke
Secretariaat
Sint Jacobstraat 9
4461BA Goes
secretariaat@apollowissenkerke.nl

Colofon


Bestuur  
Voorzitter Kim van der Maat
Vice-voorzitter Arjen Kooman
Secretaris Willeke van Nieuwenhuijze
Penningmeester Leo van Nieuwenhuijze
Bestuurslid Debbie Kapoen
Bestuurslid Anouk de Neef
Bestuurslid Wouter Vink
Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag: Lian van Nieuwenhuijze
   
Muzikale leiding:  
Harmonie 1e dirigent: Cathy Kotoun
2e dirigent: Richard Schroevers
Steelband Rinus Schuiling
Leerlingenorkest Meike Warmoeskerken
Samenspelgroep Meike Warmoeskerken
Blokfluitgroep Ymke de Kater
   
Ereleden:  
Kees de Smit
 

 
   
Secretariaat:
Willeke van Nieuwenhuijze

Sint Jacobstraat 9

4461 BA Goes

secretariaat@apollowissenkerke.nl
   

 
   
Clubgebouw steelband
Bankrekeningnummer
De Uitkomst
Rabobank Walcheren/Noord Beveland
Ooststraat 1 NL88RABO0371404584
4491 EG Wissenkerke
   
Clubgebouw harmonie, leerlingenorkest en samenspeelgroep  
De Pompweie  
Bernhardstraat 2A  
4484 AN Kortgene  
   
Website: http://www.apollowissenkerke.nl
Facebook: http://www.facebook.com/Apollowsk
   
Wijzigen gegevens: http://www.goo.gl/forms/eKFt5w6rSI
Afmelden repetities:

Via de socie app 

   
Beëindiging lidmaatschap: Schriftelijk bij het bestuur